Köpinfo/Terms of buying a kitten from usEn kattunge från oss säljes med:

 Stambokförda i SVERAK 
Vaccinerade 2 gånger mot kattsnuva o kattpest, men ej avmaskade (eftersom våra katter lever som rena innekatter, med 13m2 inglasad balkong)
Chippade samt med hälsointyg vid leverans, ej äldre än 7 dagar bedsiktningsdagen inräknad.
Dokumentation på föräldradjurens hälsotester mot HD och HCM som ingår i hälsoprogrammen.
Testade för tarmparasiter.
Dolda fel försäkrad  i 3 år och individuellt försäkrade i Sveland. Den individuella försäkringen överlåtes till nya ägaren. 
Inga kattungar får försäkras i Agria pga väldigt dålig personlig erfarenhet från det bolaget. 
Kattungar till avel säljes endast till registrerade uppfödare som följer rasens hälsoprogram mot både HD och HCM.
Katter som EJ skall gå i avel skall kastreras vid senast 5 månaders ålder. Kastreringsavgiften återbetalas mot kvitto.
Katten skall en kompis om du är borta mer än 5 timmar per dag.
(Behöver inte vara en Maine coon, en huskatt från ett katthem är toppen) 
Inga kattungar flyttar före 12-14 veckors ålder, enligt SVERAK/FIFE's regler från 2023.
Kattungarna säljes som innekatter, får ej gå ute fritt, däremot i sele eller i rastgård går givetvis bra. Argument mot utekatt. Gammal men lika aktuell idag. 
Vi vill givetvis gärna hålla kontakt efter det att kattungen flyttat. 
Vi väljer kattungeköpare med stor omsorg - ingen "först till kvarn" princip eller kö.
Ett års medlemskap i Maine Coon-katten 

Innan du hämtar kattungen


Är detta ok, är du välkommen att kontakta mig på eva@alohapopoki.se

A kitten from S*Aloha Popoki is

Sold with a SVERAK pedigree
Twice vaccinated against
catflu, but not dewormed (because our cats live only inside with access to 13 m2 glased balcony)
Chipped and with a health certificate, not older than 7 days the day for the
health certificate included.
Health documentation on the parents for HD/HCM.
Tested against intestinal parasites.
Hidden faults insurance in Sveland for 3 years. Kittens will also have their personal insurance in Sveland. 
No kittens will be sold to owners who wants to have Agria as insurance company, due to very bad personal experience from that company. 
Kittens for breeding is only sold to registered breeders and the cat must be tested according to health program for Maine Coon for both HD and HCM..
According to sSVERAK/FIFE rules no kittens move before 12-14 weeks.
We don't ship a kitten alone, so we want you to come and pick up the kitten.
Kittens are sold as indoor cats, but of course, to be out in a out door run or on a leach is ok. 
We also highly appreciate a maintained contact with our buyers after the kittens has moved.
We choose our kitten buyers with great care - no "first in line" system.
One year membership in Maine Coon-katten. 


Some rules to think about when you plan to buy a kitten or cat
(only in swedish, because of swedish animal welfare laws etc.)